Uppvisningshoppning och uppvisningsledare

 Utdrag ur SBF Kapitel: 402:11

 UPPVISNINGSHOPPNING

11.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

11.1.1 Vid fallskärmshoppning som är att anse som flyguppvisning skall, oberoende av om

uppvisningen är att anse som offentlig tillställning på allmän plats eller inte, även

bestämmelserna i 2007:28 iakttas.

11.1.2 Fallskärmshoppning som är offentligt utlyst är flyguppvisning. Även annan

fallskärmshoppning som sker över eller i omedelbar närhet av tätbebyggt samhälle

eller större folksamling, eller som kan antas vara av större intresse för allmänheten, är

flyguppvisning enligt luftfartsförordningen (LFS 1986:171).

11.1.3 Vid varje fallskärmsuppvisning skall finnas en av arrangören utsedd ansvarig person,

uppvisningsledare, vilken skall inneha ett särskilt behörighetsbevis utfärdat av

Transportstyrelsen. Arrangör och uppvisningsledare kan vara en och samma person.

11.2 UPPVISNINGSLEDARE

11.2.1 Uppvisningsledare för fallskärmshoppning skall inneha giltigt behörighetsbevis.

  

Ansökan om behörighetsbevis för uppvisningsledare HÄR

Kontakta oss

Adress
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

E-post 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson vid olycka utomlands
Sven Mörtberg, kanslist och riksinstruktör
021-41 41 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Presskontakt

Anna Oscarson, Kommunikationsansvarig SFF
073-7657571
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Organisationsnummer 

898200-2902


Bankgironummer
414-5512