Corona och fallskärmssporten - försiktig och ödmjuk säsongsstart 2020


Svenska Fallskärmsförbundets styrelse ger riktlinjer för hur klubbhoppning kan genomföras i begränsad omfattning efter att nedanstående är uppfyllt:


1. Verksamhetsansvarigs avstämning med Förbundsläkare angående. vidtagna åtgärder, bilaga 1 (kontakt med förbundsläkaren går via kansliet enligt anvisning i bilagan)


2. Chefsinstruktörens avstämning med RI angående hoppsäkerhetsmässiga krav, bilaga 2


Bilagor:
Bilaga 1: Förhållningssätt för att förhindra spridning av sars-cov-2 inom fallskärmssporten
Bilaga 2: Hoppsäkerhetsmässig riskbedömning och restriktioner för klubbens hoppverksamhet
Bilaga 3: Utdrag ur Svensk Fallskärmssport 1–2020
Bilaga 4: Corona och fallskärmssporten – försiktig och ödmjuk säsongsstart 2020 - Ordförande SFF Peo Humlas brev 24 april 2020 på SFF:s hemsida

Länk till bilagorna hittar du här:

Folkhälsomyndighetens anslag om smittspridning hittar du här:


Stockholm 2020-04-30
Peo Humla, SFF ordförande

Med klubbarnas värdefulla synpunkter på videokonferensen den 23 april och med Riksinstruktörens och förbundsläkarens expertkompetens, beslutade styrelsen igår att ändra sina tidigare rekommendationer och inom kort möjliggöra för klubbarna att genomföra en kontrollerad hoppstart i begränsad omfattning.

Styrelsen har under våren haft regelbunden dialog med såväl Riksidrottsförbundet som Flygsportförbundet och Transportstyrelsen.

Starten på säsongen kommer som vanligt efterfölja reglerna i SBF men kommer även kompletteras med särskilda instruktioner för att begränsa smittspridning på de lokala hoppfälten. I uppstarten kommer kontrollerad hoppning genomföras för medlemmar, med bland annat fokus på instruktörer som behöver förbereda sig för instruktörsverksamhet. Tandem- och elevhoppning kan komma att starta i ett senare skede när expertmyndigheterna och förbundet ser en ljusning i Coronaläget.

Peo Humla, SFF:s ordförande säger; ”Faran är inte över när det gäller smittspridningen och jag kan i dagsläget inte ge något exakt datum för när säsongen kan starta, men vår förhoppning är att det kan ske inom kort. Först behöver de särskilda anvisningarna färdigställas, gällande förhindrande av smittspridning. Även efter säsongsstart kommer styrelsen fortsätta följa expertmyndigheternas rekommendationer under hela säsongen, där nya förändrade beslut kan tas, om det blir nödvändigt.”

Läs Peos brev i sin helhet till klubbarnas ordförande här:

VM som i år skulle arrangeras som ett så kallat Mondial, med alla grenar inom fallskärmshoppning på samma plats, kommer att flyttas fram till 2021 på grund av Corona-krisen. Tävlingarna kommer fortfarande hållas i Tanay, Ryssland.

Nya datum för VM Mondial är: 7 - 21 augusti 2021.

Riksidrottsförbundet har idag, den 24 april, skickat ut information gällande ekonomiskt stöd som enskilda idrottsföreningar kan söka. Tidigare har bara stöd riktats till föreningar med barn och ungdomsidrott. Nu inkluderas även föreningsverksamhet som inte avser barn och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad. Detta har tillkommit bland annat efter påtryckningar från Flygsportförbundet. Kansliet har skickat ut information  till alla klubbars kassörer och ordföranden idag.

Ansökan sker via idrottsmedel i IdrottOnline. Ansökan öppnar 1 maj och avslutas 15 maj. De som har tillgång till IdrottOnline är ordförande, kassör och idrottslyftsansvarig i föreningen. Om ni får problem med inloggning kontakta IOL-support. Ansökan finns tillgänglig i IOL från 1 maj.

Även om det inte är ett krav, rekommenderar vi att ni fyller i den enkät vi tidigare skickat ut som ska vara inskickad senast 30 april. Information och enkät finner du här:

Det finns anledning att tro att de föreningar som söker kompensationsstöd utan att ha fyllt i enkäten har mindre chans att erhålla stöd.

 

Detta är exempel på vad våra fallskärmsklubbar kan söka stöd för:

  • Verksamhet som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 12 mars-30 juni 2020. Till exempel elevverksamhet, tandemverksamhet osv.
  • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när verksamhet ställts in, reducerats eller skjutits upp. Till exempel flygplanskostnader
  • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis lektionsverksamhet (elevverksamhet, tandemverksamhet)

Nedan finner du länkar med mer information som du kan ha nytta av:

RF:s kompensationsstöd till idrottsföreningar

Regelverk kring kompensationsstöd

Du kan kontakta RF direkt om du har frågor kring kompensationsstödet eller ansökan: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan även kontakta Kjell Folkesson på Flygsportförbundet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och såklart även SFF-kansli, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du har frågor eller behöver stöd och råd.

/SFF styrelse och kansli

Statens haverikommission, SHK, är klar med haveriutredningen efter Umeåolyckan. Men det dröjer fortfarande innan besked lämnas som svarar på frågan vad som orsakade den.

Slutrapporten är ännu inte färdigställd och när den är klar ska den ut på extern remiss i 60 dagar. Då får flygplanstillverkaren, Transportstyrelsen och andra myndigheter läsa igenom den.

Någon gång i början på juli räknar SHK med att publicera den för allmänheten.

 

Olyckan inträffade den 14 juli nära Umeå flygplats. Alla nio ombordvarande omkom. Flygplanet av typen GippsAero GA8 Airvan anses av den australiensiska tillsynsmyndigheten för civil luftfart vara säker att använda.

NYHETER

Prenumerera

Fyll i din e-postadress för att få ett mejl när det kommer nya nyheter och artiklar på SFF.se:

Kontakta oss

Adress
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

E-post 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson vid olycka utomlands
Sven Mörtberg, kanslist och riksinstruktör
021-41 41 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Presskontakt
Anna Oscarson, Kommunikationsansvarig SFF
073-7657571
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Organisationsnummer 

898200-2902


Bankgironummer
414-5512