En glad tandempassagerare. Foto William Herrlin.

Fallskärmssverige har ett stort gemensamt problem. Vi är för få. Därför lanseras i år Tillväxtpaketet.

Idag är vi 1500 medlemmar men vi skulle behöva vara åtminstone 2000. Vi blir mindre sårbara med en bättre ekonomi. Vi behöver också fler som kan sitta i framtidens klubbstyrelser, som kan tävla, arrangera evenemang och vara instruktörer. 

Nu lanserar vi Tillväxtpaketet. Det är en samling aktiviteter som ska stötta tillväxten i fallskärmssverige. Men det hänger på dig som läser det här och alla andra medlemmar i vårt förbund att ta vara på de möjligheter som bjuds. Utan aktiva insatser av alla som brinner för hoppningen ute i klubbarna kan vi inte växa.

Upp till alla att utnyttja

Se till att din klubb utnyttjar uppvisningsstödet och sponsringssatsningen så att vi syns mer. Uppmuntra dina klubbkompisar att anmäla sig till Team Playground-läger och att ni kompetensutvecklar alla dem som jobbar hårt ideellt. Diskutera flygkapaciteten i din klubb och hur ni utnyttjar den. Inspireras gärna av de klubbar som vågar investera för framtiden. Ge alla kursledare en extra klapp på axeln, de som är grundbulten i vårt utbildningssystem och en stor bristvara. Se till att de anmäler sig till seminariet i höst där alla KL:ar ska få extra inspiration och kunskapsboost.

Till slut: de mjuka värdena måste vi alla hjälpas åt med, dagligen, för att bidra till en bra stämning i fallskärmssverige. Om vi var lite bättre på att snabbt få in våra elever och rookies i gemenskapen och proppa dem fulla med kunskap och inspiration skulle vi förlora färre nya medlemmar. Kanske vi alla 1500 kan göra varsin liten extra ansträngning just i år, bara för att se vad som händer?

Tillväxtenkäten 2014

Under 2014 gjorde Svenska Fallskärmsförbundet en enkätundersökning för att ta reda på vilka flaskhalsar i fallskärmssverige som bromsar vår möjlighet att växa. En fjärdedel av alla medlemmar svarade på enkäten och på förbundskonferensen i november 2014 arbetade klubb- och kommittérepresentanter fram konkreta förslag med enkätresultaten som underlag.

Enligt enkäten kom följande faktorer högst upp på listan av sådant som bromsar tillväxten i fallskärmssverige:

 • För få elever
 • Nya och gamla hoppare behöver mer kunskapsutveckling, bl a genom tävling
 • Svårt att komma in i gemenskapen, klubbstämningen behöver bli bättre, fler evenemang
 • Fler behöver engagera sig i klubbarbetet
 • För få instruktörer, särskilt KL
 • För dålig balans av liftkapaciteten: alla får inte hoppa efter behov

Enkäten pekade också på att följande åtgärder skulle öka tillväxten i fallskärmssverige:

 • Bättre elevrekrytering
 • Bättre kunskapsöverföring till nya hoppare
 • Bättre socialt omhändertagande av nya hoppare
 • Fler möjligheter till utveckling genom tävling
 • Bättre klubbkänsla och gemenskap
 • Bättre kunskapsöverföring till erfarna hoppare
 • Bättre balans av liftkapaciteten så att alla kan hoppa efter behov

Du kan också ta del av tillväxtenkätens resultat som ett dokument här.

Efter enkäten och arbetet på förbundskonferensen har styrelsens tillväxtgrupp tagit fram förslag på konkreta åtgärder för ökad tillväxt.

Parallellt med tillväxtarbetet har Svenska Fallskärmsförbundet också låtit Rättighetsbyrån, en byrå som arbetar med sponsringsrättigheter inom bland annat idrottssektorn, utreda vilka möjligheter som finns att arbeta med central sponsring inom fallskärmshoppningen. Deras resultat och förslag har också vävts in i det åtgärdspaket vi kallar för Tillväxtpaketet 2015.

Tillväxtpaketet 2015

... består av de här aktiviteterna och möjligheterna:

 1. Sponsring för ökad synlighet

Syfte: Öka sportens synlighet, bidra till fler nya hoppare och öka förbundets och klubbarnas intäkter.

Utformning: Förbundet erbjuder alla klubbar att upplåta exponeringsytor i samband med tandemhoppning enligt ett särskilt avtal. Förbundet anlitar en säljare som kontaktar tilltänkta sponsorer och samordnar verksamheten och kontakterna. Kampanjen bygger på att vi arbetar centralt och på det sättet får ett långt starkare erbjudande än vad någon enskild klubb kan presentera.

Klubbarna erhåller i slutet av året sin andel av intäkterna efter inrapporterat antal tandemhopp. Kontaktpersoner: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 1. Inspiration och utveckling för KL

Syfte: Att inspirera och vidareutveckla landets kursledare, instruktörskårens grundbult och en stor bristvara.

Utformning: Riksinstruktören arrangerar under hösten 2015 ett seminarium för KL. På schemat står kompetensutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte. Seminariet är också till för att knyta samman alla KL i Sverige i en starkare gemenskap. Om utfallet blir gott kan seminariet bli ett återkommande evenemang. Mer information om när och hur seminariet äger rum kommer på sff.se under säsongen.

Frågor och anmälan: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 1. Köpa nytt flygplan – så gör man

Syfte: Samla och sprida kunskap om vad som behövs för att en klubb ska kunna investera i nytt flygplan för att åtgärda flygkapacitetsbrist.

Utformning: En informationsartikel på sff.se som du läser här samt sammandrag i Svensk Fallskärmssport. Den klubb som står inför valet att investera sig in i framtiden och köpa nytt flygplan för att kunna växa ska inte behöva uppfinna hjulet igen. Kunskap om kostnader, risker och möjligheter finns redan.

 1. E-post till förra årets hoppare

Syfte: Att få fler att förnya sin licens och stanna kvar i sporten.

Utformning: Automatiserat e-postutskick 1 maj via Skynet till de hoppare som inte har förnyat. Meddelande i stil med: ”Var är du? Vi saknar dig. Glöm inte att förnya ...”

 1. Tävlingsinspiration med Team Playground

Syfte: Inspirera fler hoppare att utvecklas genom tävling.

Utformning: Förbundet har tillsatt samordnare för att administrera Team Playground-läger runt om i landets klubbar för att sprida kunskap och inspiration om tävlingshoppning. Klubbarna får önska vilken typ av evenemang de vill ha och när. Därefter är det samordnarens roll att koppla ihop klubbarna med Team Playground-coacher för att få datum och önskemål att klaffa i möjligaste mån. Det ska också finnas Team Playground-coacher på plats på SM för de mindre erfarna lagen.
Förbundet ersätter samordnaren och står för Team Playground-coachernas arvode och resor.

Kontakta Team Playground-ansvariga Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 1. Stöd till uppvisningar

Syfte: Öka sportens synlighet och bidra till fler nya hoppare genom att stötta klubbarna att genomföra uppvisningar när kunskap och/eller medel saknas.

Utformning: SFFs uppvisningsgrupp åtar sig att stötta klubbarna när ett lokalt uppvisningstillfälle finns men där klubben själv inte har resurser (hoppare med rätt kunskap och/eller ekonomiska medel). Uppvisningsgruppen utvärderar från fall till fall om, och i så fall hur, de ska stötta. Målet är att få fler uppvisningar att komma till stånd, där de idag ofta faller på smärre detaljer.

Förfrågningar ställs till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 1. Kunskap och kompetensutveckling

Syfte: Kompetensutveckla eldsjälar, eventmakare, styrelseledamöter med flera som sliter för sporten och motivera dem att orka och vilja fortsätta med sitt arbete.

Utformning: Förbundet tillsätter utbildningssamordnare som löpande bevakar kursutbudet hos Frivilligutbildarna och SISU Idrottsutbildarna samt distribuerar utbudet och möjligheterna till fallskärmshopparna via sff.se och andra kanaler.

Kontaktperson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Utvärdering i höst

Till förbundskonferensen hösten 2015 är det meningen att årets åtgärder ska utvärderas och att den utvärderingen ska ligga till grund för vilka tillväxtåtgärder som genomförs 2016 och framåt. Underlagen och resultatet av tillväxtarbetet kommer också att vävas in i arbetet med en ny strategi för Svenska Fallskärmsförbundet från 2017 och framåt.

Du kan också hitta tillväxtpaketet som ett dokument här.

 

Kontakta oss

Adress
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

E-post 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson vid olycka utomlands
Sven Mörtberg, kanslist och riksinstruktör
021-41 41 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Presskontakt
Anna Oscarson, Kommunikationsansvarig SFF
073-7657571
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Organisationsnummer 

898200-2902


Bankgironummer
414-5512