Att landa är kul! Foto William Herrlin.

Allt för många hoppare är nervösa inför varje landning. Här finns tips för dig som behöver träna på din fallskärmsflygning. Med lite träning och kunskap kan det bli väldigt kul att flyga och landa sin skärm - plus att det blir säkrare för dig och för alla andra.

Det här med att bli bättre på att flyga och landa fallskärmen börjar alltid med att du behöver tänka igenom hur du vill flyga in mot fältet och landa. 
 

Gör en plan

Gör en plan inför varje hopp. Ta reda på hur spotten ligger. Fundera över var du kommer att befinna dig när du öppnar fallskärmen. Var är det lämpligt att du har ditt "lekområde"? Var och på vilken höjd bör du påbörja ditt landningsvarv?
 

Håll uppsikt

Var också noga med att hålla uppsikt under skärmen. Använd ögonen och flyg förutsägbart. Hjälps vi bara åt kan alla få utrymme och plats i luften och vi slipper riskera otäcka kollisioner.
 

Flyg trafikvarv

Landningsvarv.. Illustration Katti Bauer.För att förenkla din planering och göra det enklare att landa på rätt ställe bör du göra ett trafikvarv, eller landningsvarv. Ett trafikvarv innebär att du flyger ett rektangulärt mönster de sista 300 metrarna inför landningen, uppdelat i tre "ben"; medvind, bas och final med en vänstersväng in på varje ben.

Du måste inte följa de här höjderna exakt, utan se dem som en bra tumregel. Den viktigaste höjden är den sista, när du svänger in på final, och att den svängen inte blir för låg.

 

Komma in från höger

Ibland hänger man så att man närmar sig landningsplatsen från höger och inte kommer att ha höjd över för att gå in i ett vänstervarv över landningsplatsen. Då har du två alternativ att välja på. Du kan landa en bit bort och därmed ha kvar höjd till att göra ett vänstervarv inför landning, vilket är att rekommendera. Eller så kan du gå in i varvet med en mycket långsam, försiktig och förutsägbar högersväng medan du håller uppsikt på kalotterna som gör vänstervarv. 

Att komma in och göra en låg, snabb 270-graders vänstersväng bara för att flyga vänstervarv är ingen bra idé.
 

Landa mot vinden

När du landar mot vinden minskas din fart över marken allt eftersom skärmens egendrivning och vindens fart tar ut varandra. Du kan lugnt och stilla sätta ner fötterna. Det går inte om du landar med vinden, eftersom du inte kommer få stopp på din framåtfart och riskerar att landa hårt.
 

Hellre medvindslandning än låg sväng

Men med det sagt är det alltid bättre att göra en medvinds- eller sidvindslandning istället för att bli stressad och göra en låg sväng. En allt för låg sväng kan göra att fallskärmen landar före dig och då har du ren tur om du överlever. Landar du medvind eller hård sidvind ska du göra en flär och hålla ihop benen så att du är beredd att göra en fallskärmsrullning. Då har du goda förutsättningar att klara dig oskadd. En sidvindslandning i låga vindar är inte särskilt dramatisk alls.
 

Styr hela vägen ner

En av de viktigaste nycklarna till bra landningar är att ge dig sjutton på att styra skärmen hela vägen ner tills du verkligen har satt ner båda fötterna på jorden. Fallskärmen fortsätter nämligen att flyga tills den har kollapsat efter landningen. Det går alldeles utmärkt att styra även under landningsflären. Man måste bara använda små, försiktiga men bestämda utslag med styrhandtagen.
 

Var upprätt och titta framåt

Känner du att vinden vill föra din skärm åt höger i landningen och du sträcker ut höger hand för att ta emot dig med handen mot marken har du byggt på högerrörelsen ytterligare och skapat en ganska kraftig sväng mot marken. Dessutom har du mer eller mindre bett om att stuka eller bryta handen. Det är fötterna vi skall landa på, i slutet av flären och ingenting annat!

Istället, om du känner samma slags rörelse åt höger i skärmen, parerar med att trycka ner vänster styrhandtag en aning så märker du att du fortfarande flyger och att du faktiskt kontrollerar skärmen.

Kom ihåg att alltid titta rätt fram när du landar. Tittar du åt sidan är det lätt att du börjar styra åt sidan omedvetet. Balansen sitter i styrhandtagen och i blicken.

Det finns ingen räddning i att sätta ner fötterna innan flären är fullt genomförd eller att ta emot sig med händerna. Lär dig att flyga din fallskärm istället och flyg den ända tills du har båda fötterna på marken och fallskärmen har tagit mark bakom dig.
 

Flära från fullt uppsläpp

Exakt hur den perfekta flären ser ut skiljer sig åt mellan olika vindförhållanden och fallskärmar. Men från åtminstone tjugo meters höjd skall du ha fullt uppsläpp och låta skärmen flyga fullt ut för att få bästa möjliga förutsättningar för flären. ”Farten är din vän”, brukar man säga. Det betyder att du behöver framåt- och neråtfarten för att få lyftkraft i landningsögonblicket. (Det hindrar inte att det kan gå bra att landa på halv broms om situationen kräver det, till exempel om du måste landa på en liten yta).
 

För tidig flär

Det krävs känsla och timing för att göra flären rätt, så att landningen blir mjuk och kontrollerad. Ett vanligt nybörjarfel är att flära för tidigt. Då är det viktigt att du håller kvar händerna på broms och inte hastigt släpper upp styrhandtagen.

Har du redan använt fallskärmens framåtfart till lyftkraft och befinner dig två meter ovan marken finns det inte tid att bygga ny lyftkraft för att göra en ny flär. Det enda som händer om du släpper upp styrhandtagen är att skärmen hastigt pendlar framåt och du kan slå dig illa.

Håll istället kvar händerna i det bromsläge där de befinner sig. Har du inte dragit ner styrhandtagen hela vägen till full broms bör du göra det strax innan du skall sätta ner fötterna för att åtminstone få en liten flär på slutet. Var beredd att göra fallskärmsrullning.
 

För sen flär

Ett annat vanligt fel är att flära för sent, eller att bara göra en halv flär för att sen sätta ner händerna, knäna eller rumpan i marken. Återigen: landa på fötterna, och inte förrän hela flären är fullföljd!
 

Öva upp känslan för landningen

Öva upp din känsla för hur fallskärmen reagerar i flären – det är som att spela musik. Lyssna på ditt instrument - din kalott!

Landningar skall vara mjuka. Nöj dig inte förrän de är det. Be de mer erfarna på fältet att de tittar på dina landningar, gärna filmar dem också och ger dig tips.

Ha tålamod och fortsätt att träna så lär du dig!
 

Rullningen räddar liv

Om du i ett sent skede av landningen inser att det kan bli en hård landning, gör en fallskärmsrullning. Känner du dig osäker på den, ta en instruktör till hjälp och öva!

Genom decennier har fallskärmsrullningen varit den avgörande faktorn mellan liv och död, mellan svåra eller lättare skador. Ta för vana att alltid landa med benen ihop även du tror att landningen kommer gå bra. Råkar du göra en missbedömning är du redan beredd.
 

Faran med låga svängar

Låga svängar tar många fallskärmshoppares liv i världen varje år. Varför är det så farligt?

När du svänger din fallskärm förlorar du mycket höjd. Med styrhandtagen eller de bakre bärremmarna bromsar du ena bakkanten medan resten av skärmen skär diagonalt genom luften. Ju kraftigare sväng, desto större höjdförlust.

I en sväng befinner du dig inte längre rakt under fallskärmen, utan snett under den. I en riktigt kraftig sväng ligger både du och fallskärmen nästan horisontellt i luften. Kontentan av det här är att om du gör en sväng på låg höjd så har inte skärmen höjd nog att plana ut innan du och fallskärmen slår i marken samtidigt. Det kan till och med bli så att skärmen når marken före dig.

En sån situation är svår att överleva. Du slår i marken i hastigheter upp till 70-80 kilometer i timmen och kan krossa ansikte, rygg, höfter och ben. Du måste inte heller flyga en högprestandaskärm för att slå ihjäl dig med en låg sväng - det går lika bra med en 210 kvadratfots skärm. Låt bli det.
 

Bromsade svängar

Nu är ju verkligheten föränderlig och vi måste förbereda oss för att allt kan hända. Måste du väja för något på låg höjd skall du göra en bromsad sväng. Den ger dig mer kontroll och så lite sjunkhastighet som möjligt. Svängen blir flackare och lugnare.

Dra ner bägge styrhandtagen så att du bromsar hela skärmen. Dra sedan ner den ena sidan ytterligare om du vill svänga åt det hållet, eller släpp upp en aning på den motsatta sidan. Det viktiga är att hela skärmen är bromsad fast du ligger i en sväng. Det gör att skärmen inte tappar lika mycket höjd.

Öva på bromsade svängar på god höjd (över 500 meter) och när du känner dig säker även på lägre höjd. En bromsad sväng kan komma att rädda ditt liv en dag, se till att tekniken sitter i ryggmärgen. Hoppare som behärskar bromsade svängar kan i stort sett göra en sväng ända fram till att de börjar flära, en färdighet som kan vara värdefull om man hamnar i ett trängt läge på grund av en utelandning eller mycket trafik.
 

Landning i kraftig vind

Om det blåser mycket kan det vara svårt att få kontroll på fallskärmen efter landning och om man tappar balansen finns det risk för att bli släpad en bra bit. Du kan säkert redan tricket med att släppa ena styrhandtaget och hala in det andra. Här kommer några fler tips.

- Istället för att släppa ena styrhandtaget kan du släppa båda styrhandtagen direkt efter att du har satt ner fötterna. Fallskärmen kommer då att ägna någon sekund åt att pendla framåt (precis som den gör högre upp om man släpper upp snabbt) vilket ger dig tid att vända dig om, få bättre balans, ta spjärn och sedan svänga ner fallskärmen med styrhandtag eller bärremmar.

- Kampen är inte över efter att du har fått ner kalotten på marken. För att få den att kollapsa kan du försöka springa runt den eller ställa dig på pilotlinan och gå på den fram mot infästningen.
 

Turbulens

Turbulens skapas av att luften rör på sig. I gränsskikten mellan olika luftmassor kommer det bildas turbulens. Fasta föremål på marken som träd och hus kan också röra om i luften på låg höjd och skapa turbulens.

Turbulens kan göra att du tillfälligt tappar kontrollen över vingen. Den kan hoppa till, svänga eller i sällsynta fall stalla. Om vingen stallar på grund av turbulens slår den ihop tillfälligt och du faller några meter innan den utvecklar sig igen. På hög höjd är det inte något stort problem, men i turbulent luft nära marken kan du riskera att skada dig.
 

Flyga i turbulens

För att ta sig igenom ett turbulent område är det bäst att göra det med fullt uppsläpp. Då är det högst lufttryck i cellerna vilket gör skärmen mindre känslig, och om vingen kollapsar återhämtar den sig snabbast om du låter den fortsätta på fullt uppsläpp.
 

Landa i turbulens

Att få ett sjunk strax innan landning (under tio meter) kan vara mycket obehagligt och förstöra din timing för flären. Det är lätt att man flärar för sent eller för tidigt. Om du känner att sjunkhastigheten plötsligt ökar nära marken, bromsa lite för att få stopp på den extra farten neråt. Gör sedan en vanlig flär. Var alltid beredd på att göra en fallskärmsrullning när du landar i turbulens.
 

Var är det turbulent?

Det finns tillfällen och platser där risken för turbulens är större än annars. Här är några exempel:

• Vid kraftig vind

• I närheten av andra fallskärmar

• Under varma sommardagar

• I lä av hus, skog och berg

• Över asfalt (t.ex. landningsbanan)
 

Mer och bättre kunskap

För att utveckla och sprida kunskap om fallskärmsflygning anordnas kalottkurserna Pilot bas, Pilot HP och Pilot swoop i landets klubbar. Svenska Fallskärmsförbundet har tagit fram en utbildningsbok i ämnet, ”Flyga fallskärm”, som finns att beställa från kansliet om du inte får den i samband med att du går en kalottkurs i din klubb.

Har du inte redan gått Pilot bas, gör det så snart du kan. Anordnas det ingen på din hemmaklubb inom överskådlig framtid så tveka inte att hälsa på hos en annan klubb.

Att gå en kalottkurs gör dig inte bara till en bättre och säkrare fallskärmspilot. Du kommer också att få så mycket roligare med din fallskärm!

 

 

 

 

Kontakta oss

Adress
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

E-post 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson vid olycka utomlands
Sven Mörtberg, kanslist och riksinstruktör
021-41 41 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Presskontakt
Anna Oscarson, Kommunikationsansvarig SFF
073-7657571
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Organisationsnummer 

898200-2902


Bankgironummer
414-5512