Instruktörer och elev. Foto David Bengtsson.

Att vara fallskärmsinstruktör är kanske världens roligaste jobb. Arbetsmiljön är äventyrlig och du får hjälpa människor att övervinna sin rädsla och stärka sitt självförtroende.

Som instruktör blir du en bättre hoppare eftersom du tvingas formulera dina kunskaper på ett rakt och lättförståeligt sätt. Det är dessutom en fin merit att kunna kalla sig för fallskärmsinstruktör.

Har du inte gjort det ännu så börja med att anmäla dig till en baskurs. Baskursen är till för alla och är dessutom det första steget på vägen mot rollen som fallskärmsinstruktör.

Du anmäler dig till kurserna nedan genom chefsinstruktören i din klubb.

Förbundskurser 2019 hittar du här:

 

Baskurs

Med baskursen i bagaget  faller du förhoppningsvis inte för grupptrycket som färsk A-certare och går upp och gör en tiomanna med nio andra nyblivna fallskärmshoppare. När första utrustningen ska inhandlas vet du vad du ska titta efter och vilka begagnade prylar du kanske helst ska undvika.

Baskursens syfte är att du ska bli en säkrare fallskärmshoppare genom att få ökad kunskap och förståelse för bestämmelserna, utrustningen och riskerna med sporten. Målet är att odla självständigt tänkande individer som kan sätta sina egna gränser och därmed inte försätta sig i situationer som blir svåra att klara upp.

Krav för deltagande är A-licens och godkännande från din klubbs chefsinstruktör.

Kursen innehåller mycket diskussioner om ansvar och attityder. Du får en ordentlig genomgång av utrustningen och dess säkerhetsaspekter. Genomgången baskurs är ett krav för vidare utbildning till hoppledare, hoppmästare och så vidare samt i många klubbar krav för kunna ansöka om B-cert.

 

Hoppmästarkurs

Syns marken? Hopp eller inte? Som hoppmästare är det du som bestämmer i flygplanet. Gillar du att hjälpa andra att klara av utmaningar så är hoppmästarkursen något för dig.

Hoppmästarkursens syfte är att du ska kunna se till att elever har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att genomföra sitt hopp på bästa sätt. Du är chef för liften, ska visitera eleverna och bestämma uthoppsordning. Ansvaret för hopparna i planet ligger på dig, du samarbetar med piloten vid situationer som landningar och nödhopp. 

Du ska också kunna fälla elever som gör automathopp. Efter hoppet ska du debriefa det tillsammans med eleven och avgöra om det är godkänt eller inte. Du ska kunna ge feedback och presentera en problemlösning för eleven om något inte fungerat.

Krav för deltagande är att ska du vara minst 18 år, ha genomgått baskurs och ha C-cert samt minst två år i sporten från första hopp. Du ska dessutom ha genomfört visitationspraktik, gjort vissa självstudier och ett par färdighetsövningar på nätet.

Kursen pågår under fyra dagar och innehåller en hel del rollspelsövningar där du får öva dina färdigheter för att klara av rollen som hoppmästare och att kunna agera som ett föredöme.

 

Hoppledarkurs

Det piper till i flygradion, planet är på väg in på final för att släppa hoppare. Du ska ha kontakt med flygtornet eller direkt med piloten, koll på väder, vindar och att allt går som det ska. Missköter sig någon är det du som tar det obekväma beslutet att kanske ställa personen på marken för resten av dagen. Om olyckan är framme är det du som delegerar arbetet.

Hoppledarkursens syfte är att ge dig verktyg att utöva den makt och axla det ansvar som ingår i rollen som hoppledare. Du ska ha bra ledarförmåga, kunna hålla många bollar i luften och ha blick för helheten. Hoppledaren bestämmer över hoppverksamheten och ska hela tiden ligga ett steg före.

Krav för deltagande är att ska du vara minst 18 år, ha genomgått baskurs och ha A-cert samt minst två år i sporten från första hopp. När dessa kriterier är uppfyllda ska hoppledarpraktik genomföras på hemmaklubben.

På kursen som pågår i tre intensiva dagar får du bland annat lära dig läsa väderuppgifter, beräkna uthoppspunkt, ta hand om en allvarlig olycka, bedöma elever och väder samt konversera via radio.

 

Kursledare

Som kursledare får du vara med om hela den spännande processen när en person går från whuffo till fallskärmshoppare. Du öppnar dörren till en helt ny värld för eleven och får axla rollen som förebild.

Kursledarkursens syfte är att du på ett pedagogiskt sätt ska kunna se till att eleven får de färdigheter och kunskaper som behövs för att hoppa fallskärm. Du får lära dig att planera en kurs och lägga upp lektionspass.

Krav för deltagande är lägst C-cert, hoppmästarbehörighet och att du har verkat som hoppmästare i minst ett år.

Kursledarkursen ger dig fördjupade materielkunskaper och kunskaper om aerodynamik. Liksom på hoppmästarkursen får du genom rollspelsövningar öva upp dina färdigheter. Gästföreläsare håller föredrag om pedagogik och du kommer också att få kunskap i hur du hanterar elever som kräver extra assistans.

Efter utbildningen kommer du som ansvarig utbildare att ha kompetensen att bedöma resultaten från de praktiska och teoretiska proven och på grundval av det avgöra om eleven är färdig för att bedriva säker hoppning för sig själv och andra.

 

AFF-instruktörskurs

Vill du hoppa mycket och få tillfälle att dela upplevelsen med de som gör sina allra första fallskärmshopp? Som AFF-instruktör ger du feedback till eleven direkt i luften och har möjlighet att assistera om det behövs.

Att hoppa AFF är något av det mest utmanande du kan göra inom hoppningen och kräver stor hoppskicklighet.

AFF-kursens syfte är att du ska kunna utbilda en elev såväl på marken som i luften. Du ska kunna förbereda eleven inför det fria fallet. Du ska klara av att kommunicera, utbilda och lösa problem i fritt fall samt vara införstådd med såväl säkerhetsrutiner som bedömningsgrunder. Du ska kunna återkoppla efter ett utfört utbildningshopp och ge eleven verktyg för att komma vidare i sin utbildning.

Krav för deltagande är D-certifikat, HM-behörighet, att du har gjort minst 500 hopp och att du ska ha kommit upp i åtta timmars frifallstid.

Kursen innehåller tre steg. Det första innehåller teori och övningar där du som deltagare agerar elev respektive instruktör och tränar på olika scenarion. Andra steget genomförs i vindtunnel där det filas på flygfärdigheterna och de blivande AFF-instruktörerna får visa vad de går för.Tredje steget är din examination för att få AFF-instruktörscertifikatet. AFF-instruktörskurs samt examinering anordnas centralt av förbundet en gång per år.

Uppfyllnadkrav för att bli AFF/SFU instruktör hittar du här:

 

Tandempilotkurs

Många som drömmer om fallskärmshoppning väljer att prova på sporten genom ett tandemhopp. Som tandempilot är du den som omsätter dröm till verklighet. Du får träffa många olika sorters människor och ge dem en upplevelse de aldrig glömmer.

Kursens syfte är att du ska bli en säkerhetsmedveten och pedagogisk tandeminstruktör.

Krav för deltagande är att du har D-cert, HM-behörighet, minst 700 hopp varav 100 inom de senaste tolv månaderna, genomgått giltig läkarundersökning för tandempiloter och fått ett giltigt lämplighetsintyg.

Kursen innehåller tre delar. En del teori med diskussion, en del övningshoppning där du får hoppa tandem med dina kurskamrater som passagerare och en del examination.

 

Kontrollantutbildning

Som kontrollant har du inte bara behörighet att packa reserver och utföra reparationer på utrustningen. Du har dessutom en gedigen kunskap om de tygbitar som gång på gång ska rädda liv.

Kontrollantutbildningens syfte är att du ska kunna besiktiga, packa och reparera sport- och reservfallskärmar samt system i den omfattning som kontrollantbehörigheten visar, samt examinera fallskärmspackare.

Krav för deltagande i kontrollantutbildning är att du ska vara minst 20 år gammal, ha varit verksam i sporten i tre år, ha goda kunskaper i engelska och genomfört godkänd fallskärmspackarutbildning. Du ska också ha stort materielintresse och vara noggrann. Uppfyller du dessa kriterier ska du skaffa dig en handledare,en kontrollant med minst två årserfarenhet och gott omdöme.

Under ett års tid går du sedan som lärling hos din handledare. Du lär dig packa reserver, besiktiga, laga och modifiera utrustning samt hålla packkurs. Därefter sker examination en hel dag i samråd med handledaren och förbundets materielkommitté. Syprov ska också lämnas in.

Du anmäler dig till kontrollantutbildningen genom att göra en överenskommelse med en kontrollant om att bli lärling hos honom eller henne.

Kontakta oss

Adress
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

E-post 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson vid olycka utomlands
Sven Mörtberg, kanslist och riksinstruktör
021-41 41 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Presskontakt
Anna Oscarson, Kommunikationsansvarig SFF
073-7657571
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Organisationsnummer 

898200-2902


Bankgironummer
414-5512