Svenska Fallskärmsförbundet är en Frivillig Försvarsorganisation och har även tät kontakt med MSB.

Idag har SFF fått följande information från MSB att vidarebefordra till våra medlemmar:

Hej FFO

En särskilt viktig uppgift för att hantera coronapandemin är att information från berörda myndigheter når ut till befolkningen, inte minst till vissa målgrupper som riskgrupperna.  MSB har fått ett regeringsuppdrag att skyndsamt och samordnat nå ut med information i hela samhället om hur vi tillsammans kan bromsa smittspridningen. Till båda satsningarna på frivilligstöd till kommunerna och inom ramen för samordningsfunktionen hör därför att hjälpa till som bärare av information från berörda myndigheter. Det kan handla om att frivilliga delar ut information i form av ett informationsblad, men också att frivilligorganisationerna sprider informationen digitalt.

För att lösa informationsuppdraget och nå ut så brett som möjligt jobbar MSB bland annat med att i samverkan med myndigheter och organisationer i civilsamhället, sprida den information som Folkhälsomyndigheten tar fram riktad till allmänheten. Som en del i överenskommelsen och avsiktsförklaringen vill vi att ni  hjälper till att dela viktig, aktuell och bekräftad information från bland annat Folkhälsomyndigheten och MSB i era många kanaler: sociala medier, medlemstidningar, nyhetsbrev, digitala medlemsmöten eller i andra kanaler till era medlemmar och till allmänheten.

På Folkhälsomyndigheten webbsida kan ni läsa mer och där finns även informationsblad i pdf format som går att ladda ner och skriva ut. Informationsbladet går bra att dela ut i samband med att era frivilliga t.ex. handlar mat och levererar hem till en äldre person. Bifogat finns en pdf med informationsblad riktat till äldre.

 Nedan finns en lista med användbara länkar och material som ni väldigt gärna får dela och sprida vidare. Exempelvis finns enkelt kampanjmaterial i form av korta filmer från MSB som kan spridas i sociala medier.

 Länklista:

 För mer information om vad MSB gör med anledning av regeringsuppdraget:

https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/informationssatsning-om-det-nya-coronaviruset/

  

Information på Folkhälsomyndighetens webbplats riktad till allmänheten för spridning i era kanaler och organisationer. Viss information finns även som pdf:er för utskrift samt på olika språk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

 

 MSB:s kampanjmaterial för att bromsa smittspridningen. Fritt att använda:

  https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/informationssatsning-om-det-nya-coronaviruset/material-som-syns-i-satsningen/

För samlad och bekräftad myndighetsinformation till allmänheten om hanteringen av coronasmittan (finns även på andra språk, lättläst samt på teckenspråk. Sprid gärna i era kanaler):

https://www.krisinformation.se/

  

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har tagit fram filmer på andra språk inför påsken:

https://www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2020-04-01-trossamfundsledare-talar-om-covid-19.html

 

1177 (information finns även på andra språk):

https://www.1177.se/

 

 Med vänliga hälsningar

Ingela Nilsson

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

  

 

 

 

Virus-free. www.avg.com

 

Prenumerera

Fyll i din e-postadress för att få ett mejl när det kommer nya nyheter och artiklar på SFF.se:

Kontakta oss

Adress
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

E-post 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson vid olycka utomlands
Sven Mörtberg, kanslist och riksinstruktör
021-41 41 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Presskontakt

Anna Oscarson, Kommunikationsansvarig SFF
073-7657571
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Organisationsnummer 

898200-2902


Bankgironummer
414-5512