Varje år i mars hålls riksstämma i Svenska Fallskärmsförbundet. Medlemmar, och inbjudna gäster, är välkomna att delta på stämman. Alla ordföranden ute i Sveriges klubbar får en separat inbjudan för att delta. Om en ordförande inte själv har möjlighet att delta kan klubben utse en annan representant. Alternativt kan klubben lämna fullmakt till annan klubb att rösta i deras ställe. Riksstämman brukar föregås av ett förmöte på cirka fyra timmar samma dag. Detta möte hålls för att kunna gå igenom alla handlingar i lugn och ro och för att bereda möjlighet för diskussion och frågeställningar. Till detta förmöte, är enbart klubbarnas representanter samt till mötet inbjudna personer välkomna.

Under riksstämman hanteras propositioner som är förbundsstyrelsens förslag, samt motioner som är förslag som kommit in från klubbarna inför stämman. Klubbarna har beroende på medlemsantal olika många röster som de använder för att rösta igenom eller emot inkomna förslag. På stämman ska även förbundets budget samt verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår beslutas, samt styrelse väljas. Valberedningen lägger fram sitt förslag på styrelse inför kommande verksamhetsår, men även andra kandidater kan beaktas. Ordförande väljs varje år, övriga styrelseledamöter väljs på två år i taget. Det finns ingen gräns för hur länge en person kan vara med i styrelsen, därför kan både omval och nyval ske. Den som är intresserad av att medverka i SFF:s styrelse kan kontakta valberedningen. Här följer några viktiga hålltider inför en riksstämma:

-Datum för riksstämman bestäms under fjolårets stämma (2023 blir det 11 mars)

-Senast 8 veckor före stämman ska alla motioner kommit in till styrelsen (inför 2023 gäller senast 14 januari)

-Senast 4 veckor före stämman ska samtliga klubbars ordföranden blivit inbjudna via mail. Det är ordförande och respektive klubbs skyldighet att se till att mail-adress är korrekt till ordföranden. (inför 2023 gäller 11 februari)

-Senast 2 veckor före stämman publiceras alla dokument som alla motioner, propositioner, verksamhetsplan, årsredovisning, budget osv. (inför 2023 gäller 25 februari)

-Senast 2 veckor innan ska alla som önskar delta på förmöte och stämma ha anmält till kansliet  (inför 2023 gäller 25 februari)

Alla dokument för 2022 års riksstämma hittar du här:

 

Kontakta oss

Adress
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

E-post 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson vid olycka utomlands
Sven Mörtberg, kanslist och riksinstruktör
021-41 41 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Presskontakt

Anna Oscarson, Kommunikationsansvarig SFF
073-7657571
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Organisationsnummer 

898200-2902


Bankgironummer
414-5512