Coaches Corner: Ett koncept för att utveckla nya hoppare.

SFF avser att genomföra Coaches Corner (CC).
Coaches Corner är en riktad verksamhet i syfte att skapa mål och mening för våra nytillkomna hoppare. Det görs genom att under planerade hoppdagar få hoppa med eller få instruktion av en erfaren hoppare - en CC.
En Coach har förmågan att utveckla hoppare både tekniskt och säkerhetsmässigt.
Coaches kan även planera utvecklande hopp och utvärdera dessa hopp för nya hoppare.

CC konceptet sträcker sig till hoppare upp till C-licens (200 hopp), men syftar främst till att fånga upp de hoppare som precis kommit från utbildningsplanen, eller de som är i limbot mellan A- licensen och att ha kommit på vad man vill göra med sin hoppning.

Varför en CC?
En Coach är en dedikerad resurs på fältet. Nya hoppare vet att det finns någon att utveckla sin hoppning med och klubben vet att det kommer finnas underlag för hoppare att utvecklas och bedriva hoppning.
Av de Coacher som klubben väljer ut bör hälften ha förmågan att coacha i friflygning och hälften ha förmågan att coacha i maghoppning.
Oavsett så är det fördelaktigt om det finns en bred kunskapsbank att lära ifrån.

Genomförande av Coaches Corner koncept 2017:
Genomförandet från 2016 års försök blev i sak bra, men det var svårt att bedöma effekten i stort då det endast var en klubb som deltog.
Ytterligare har önskemål rests att få en tilldelad pott att använda istället för att medel riktas mot specifika poster inom ramen för CC.
Exempelvis att som 2016 års modell av CC stod för 100kr av Coachens hopp samt idrottsersättning.

Ambitionen finns numera från klubbar att genomföra CC helt ideellt fast med ekonomiskt stöd som klubbarna använder för att få fler hoppare in i verksamheten CC.

I syfte att göra ett större avtryck och skapa mer intresse från klubbarna samt förenkla processen har medel fördelats om för att omsätta dem i CC.
I praktiken syftar förslaget till att CC blir ett verktyg för att nå ut både med teknisk färdighet såväl som förståelse för säkerhet under frifall och fallskärm.

Motiveringen för omfördelningen är att det inom ramen för CC genomförs aktiviteterna:
• Frifallsäkerhet för både friflygning och maghoppning.
• Aktivitet i kalottflygning och kalottsäkerhet vid varje genomfört hopp.
• Kunskapsöverbryggande verksamhet för att ytterligare etablera No Blame Culture och en öppen säkerhetskultur. 

Förutsättningar för fallskärmsklubbens CC-Ekonomi:
1. Respektive klubb äskar medel för genomförande av CC verksamhet.
Äskandet skall innefatta: 
• Datum för planerade CC tillfällen.
• Bedömt antal deltagare och instruktörer.
• Budget.

2. SFF ger preliminärt beslut om tilldelade medel.

3. Klubb genomför verksamheten.

4. Klubb rapporterar om budgetutfall samt CC verksamhetsrapport genom utvärderingar.

5. SFF betalar ut medel i förhållande till utfall och äskade medel.

Hur ska CC gå till på fallskärmsklubben?
Klubben rekryterar instruktörer för CC. Vilka det är och från vilka klubbar instruktörerna kommer är upp till varje klubb. Vid CC genomförs verksamhet i samtliga följande rubriker:
1. Frifallstekniker och säkerhet i frifall (se nedan)
2. Kalottflygning och säkerhet under fallskärm (se nedan)
3. Säkerhetskultur och No Blame culture (se nedan)
4. Utvärdering (se nedan)

1. Frifallstekniker och säkerhet i frifall:
Hoppare utbildas i förhållande till deras utbildningsståndpunkt i tekniker för att hoppa med andra, samt vilka säkerhetsaspekter som alltid skall beaktas vid hoppning med andra.
Utbildningsinnehåll:
Exittekniker.
Relativ hastighet mot andra hoppare.
Inflygningstekniker och vikten av att bromsa i tid.
Separation och trackingtekniker för säker utlösning av fallskärm i fri luft, fri från andra hoppare.

2. Kalottflygning och säkerhet under fallskärm:
Hoppare utbildas i förhållande till deras utbildningsståndpunkt i tekniker för att manövrera sin fallskärm på ett säkrare sätt, samt vilka säkerhetsaspekter som alltid skall beaktas vid flygning med andra hoppare i lufthavet.
Genomförande av Pilot BAS är optimalt för att nå måluppfyllnad. 
Varje hopp skall innefatta en plan för att flyga sin fallskärm. Utbildningsmaterial är boken Flyga Fallskärm vilken varje CC deltagare kan få tilldelad.
Respektive klubb anmäler behov av utbildningsmateriel boken Flyga Fallskärm.

3. Säkerhetskultur och No Blame Culture:
CC skall präglas av öppenhet och tydlighet kring säkerhetsfrågor och hur vi aktivt kommunicerar med varandra för att kunna lära av både positiva och negativa händelser.
Att våga dela med sig av händelser i syftet att flera kan lära sig av dem. Etablera förståelsen för att det även i en No Blame Culture finns konsekvenser.
Alla gör misstag, men bryter man uppsåtligt mot gemensamma gränser får det en korrigerande konsekvens i syfte att bibehålla god säkerhet och säkerhetskultur.
Genomför övningen ”5- frågor” för att utbilda i olycksmodell.

4. Utvärdering:
Efter varje genomfört CC tillfälle skriver både CC-instruktörer och deltagare en utvärdering.
Utvärderingarna skickas till SFF-kansli.
Deltagande klubbar sammanställer erfarenheter och deltar under hösten i ett arbetsmöte i syfte att skapa en CC-pärm för framtida CC aktiviteter.

Budget:
Exempelbudget (med ideella krafter):
• Klubb genomför 5st tillfällen.
• 2st Instruktörer per tillfälle som jobbar ideellt.
• Varje CC-instruktör gör 10st hopp per tillfälle, hopp som klubben använder medel till. Det är 100 hopp motsvarande 20 000kr om slottpriset är 200kr. 
• Matersättning per dag är 250kr per instruktör: 2500kr.
• Summan blir 22 500kr.

Notera att respektive klubb väljer hur de fördelar tilldelade medel i sin budget.
Om man väljer att använda idrottsersättningen 750kr per instruktör och dag ska det framgå i budgeten.
Dock sker all administration kring utbetalningen av klubben, ej av SFF.

Ansökan:
Sker enligt bilagor som respektive klubbs ordförande ska ha fått utskickat till sig.
2017 är sista anmälningsdagen 15 maj.

Vänd er gärna till kansliet på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 021-414110 om ni har frågor angående Coaches Corner.

Kontakta oss

Adress
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

Kontaktperson vid olycka utomlands
Petter Alfsson-Thoor, kanslist och riksinstruktör
021-41 41 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Presskontakt
Anna Oscarson, Kommunikationsansvarig SFF
073-7657571
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Övriga presskontakter
Per - Olov Humla, Ordförande SFF
076-008 70 73
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
samt
Gunilla Sigurd, vice Ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-620 26 07

E-post
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisationsnummer
898200-2902
Bankgironummer
414-5512