Coaches Corner 2018
 
Vad är Coaches Corner?
Projektet Coaches Corner startades 2016 som ett provprojekt i två klubbar. Under 2017 ansökte åtta klubbar pengar för att genomföra Coaches Corner. Sammanlagt betalades drygt 110 000 kronor ut till klubbarna.
Konceptet Coaches Corner ska användas för att utbilda och coacha hoppare till säkrare hoppning i både frifall och under kalott. Deltagare i projektet kan ha upp till 400 hopp, vilket är en höjning från i fjol då hoppare med max 200 hopp hade möjlighet att delta.
Genom att fånga upp nya och även något mer erfarna hoppare så hoppas vi att fler hoppare stimuleras till träning och utveckling samt säkrare hoppning. Projektet skapar mål och mening för de hoppare som ingår i projektet, även för coacherna. Genom att vara delaktig i Coaches Corner stärks klubbgemenskapen och kamratandan.
 
Hur ska upplägget vara för CC?
Klubbarna kan i år mer fritt välja vilket upplägg man vill ha och hur man genomför Coaches Corner.
Olika upplägg passar olika klubbar. Med ett mer flexibelt upplägg så är inte risken lika stor att event ställs in på grund av dåligt väder.
Det kan vara:
- En eller flerdagars event med olika teman, t ex maghoppning i mindre och större grupper, friflygning, säkra bryt och tracking, kalottflygning, vinkelhoppning osv.
- Ett mentorskap som pågår under hela säsongen. En coach har exempelvis 1 - 5 adepter som coachen kan styra upp under hela säsongen, t ex 10 hopp per deltagare, med individuell inriktning
 
Vad måste ingå i ett CC event?
-Fokus på säkerhet och frifallstekniker oavsett inriktning
-Instruktioner och uppföljning av kalottflygning och landningar
-Teori runt de aktiviteter som planeras att genomföras i frifall och under kalott
-Öppenhet och diskussioner kring ”No-blame” kulturen.
 
Vem kan vara coach?
Från 2018 är det mer formella krav på de coacher som ingår i projektet. De som coachar i projektet ska uppfylla lägst:
- HM eller annan liknande coacherfarenhet som klubbens chefsinstruktör anser likvärdig eller bättre.
- Gärna erfarenhet av att instruera och/eller coacha inom fallskärmshoppning
Alla coacher ska vara förebilder inom sin egen hoppning och som instruktörer vad gäller säkerhetstänk och ”No blame”-kulturen.
 
Vad ersätter SFF för kostnader?
Vi vill uppnå så många hopp som möjligt för så många olika deltagare som möjligt. Därför har vi i år beslutat att endast ersätta för:
- Coachslotter (kostnad för slott ska motsvara de priser man har i respektive klubb, SFF ersätter dock max 200 kr/hopp)
 
Coacharvoden, utrustning och måltider ersätts ej. Det ska finnas ett intresse att ställa upp ideellt som coach, både för sin egen och andras skull. Klubben bör ersätta matkostnader i de fall det är heldagsevent.
Studiematerial?
- Boken Flyga fallskärm finns att beställa via kansliet till ett mycket förmånligt pris om klubben väljer att genomföra rena kalottevent.
- Eget studiematerial kan användas i de fall där klubbar eller instruktörer tagit fram bra sådant. Dela gärna med er till andra klubbar om ni tagit fram ett bra kompendium.
 
Hur ansöker man om pengar till CC?
- Ansökan, som ska vara ifylld senast 31 maj, görs online via den här länken: Se till att fylla i alla uppgifter noggrant.
- Beskriv utförligt hur klubben tänkt genomföra Coaches Corner.
- Fyll i budgeterade kostnader i ansökan. Budgeten beskriver förväntade kostnader i samband med genomförande av CC.
- SFF beviljar helt eller delvis ansökta belopp. Det beror på projektets omfattning, men också på hur många klubbar som ansöker. Det finns cirka 100 000 kronor totalt att ansöka om 2018.
 
- Vid säsongens slut ska projektet återrapporteras till SFF online via den här länken:
- SFF förväntar sig en noggrann beskrivning av projektet. Återrapport skickas in senast 31 oktober. I återrapporten ska namn på alla deltagare och coacher samt certnummer anges. Se till att upprätta listor under projektets gång för att underlätta vid återrapporteringen.
- I samband med återrapport fyller klubben i den ekonomiska redovisningen som visar de faktiska kostnaderna.
- Utbetalning sker efter säsongens slut. Tidigast 31 oktober och enligt den summan som redovisningen anger (såvida den inte överstiger det belopp som klubben fått godkänt i samband med ansökan).
- Klubbarna ser själva till, under säsongens gång, att coacherna blir befriade från kostnader för coachslotterna som ingår i projektet. I de fall reseersättning betalas ut får klubben ligga ute med pengar tillsvidare.
 
Hur utvecklar vi konceptet Coaches Corner?
- Deltagare och coacher ska uppmanas att fylla i varje gång de deltagit i ett event. Ju fler enkätsvar vi får in, desto större underlag vid utvärdering av årets projekt. Vilket ger möjlighet att utveckla och förbättra Coachers Corner från år till år.

Kontakta oss

Adress
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås

Telefon Kansliet
+46 21-414110

Kontaktperson vid olycka utomlands
Petter Alfsson-Thoor, kanslist och riksinstruktör
021-41 41 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Presskontakt
Anna Oscarson, Kommunikationsansvarig SFF
073-7657571
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Övriga presskontakter
Per - Olov Humla, Ordförande SFF
076-008 70 73
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
samt
Gunilla Sigurd, vice Ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-620 26 07

E-post
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisationsnummer
898200-2902
Bankgironummer
414-5512